Hero image XSHero image XS

Atensis AB arbetar sedan 2002 med ett stort nätverk och erbjuder konsulttjänster med bred kompetens inom EKONOMI och IT

Header image for ekonomi section

Ekonomi

Med lång och gedigen erfarenhet från flera stora internationella företag inom fmcg, telecom och bygghandel finns Atensis AB tillgänglig för dig och din organisation.

Vi visar stort engagemang och utför våra uppgifter med noggrannhet och tar oss gärna an olika roller inom ekonomiavdelningen under er omorganisation, tillväxtresa eller när andra förändringar eller behov uppstår.

Behöver du en ansvarsfull, pålitlig och nyfiken interims-/projektkonsult så tveka inte att höra av dig.

Bredd finns inom redovisning och controlling med erfarenhet av bland annat följande;

 • Månads- och årsbokslut
 • Löpande avstämningar och utredningar
 • Lagerredovisning
 • Processförbättringar
 • Personalansvar
 • Skattedeklarationer
 • Årsredovisning
 • Rapportering till moderbolag
 • Budgetering, forecasting och analys av utfall
 • Produktionscontrolling och produktkalkylering
 • Sales och Business controlling
Header image for IT section

IT-tjänster

Atensis AB utvecklar helhetslösningar för informationshantering och processtöd. Vi strävar efter att leverera system som omfattar hela flödet från datafångst till processtöd, publicering och arkivering. Djupa kunskaper om integration med andra miljöer samt utnyttjande av kompletterande verktyg skapar stabila lösningar med bred funktionalitet.

Vi erbjuder konsulttjänster inom en mängd områden som exempelvis kravhantering, produktägarskap, teknisk projektledning, systemering och programmering. Vi är speciellt duktiga på HCL Domino och Java-plattformar.

Detta är några av de teknikområden vi jobbar med;

 • Certified Scrum Product Owner - agilt arbetssätt
 • Moderna webb-lösningar med moderna ramverk som ReactJS, Vue och NodeJS
 • Databaser som MongoDB, HCL Domino och SQL-baserade databaser
 • Verktyg som GIT, Teams, Miro som stödjer ett distribuerat team
 • Java-baserade webb-lösningar - Spring
 • API:er, REST- eller WebService-baserade
 • Analyser och systemering av lösningar
 • Behovsanalys och kravhantering

Atensis AB
Box 97
186 22 Vallentuna
Vi innehar F-skattebevis Org. nr. 556685-1191